Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 15. prosince 2011 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu a Mateřské školy.
3. Rozpočet 2012.
4. Nákup programového vybavení KEO.
5. Dodatek smlouvy s NYKOS ( odpady).
6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
7. Závěr.

Žádám členy OZ, aby se seznámili s již předanými materiály (návrh rozpočtu) tak, aby mohlo dojít k jejich schválení. Případné další podklady budou k nahlédnutí 12. 12. 2011 od 16.00 do 18.00 na Obecním úřadě. Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 25. 11. 2011 na úřední desce OÚ.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 6. prosince 2011.