Pozvánka na zasedání OZ

P O Z V Á N K A

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 13. prosince 2018 (čtvrtek) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
  3. Rozpočet na rok 2019 Obce Dolní Chvatliny.
  4. Rozpočet na rok 2019 Mateřské školy.
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  6. Usnesení a závěr.

Ladislav Beran, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 5. 12. 2018.

 

 

Komentáře jsou zavřeny.