Pozvánka na zasedání OZ,

které se bude konat dne 29. března 2016 (úterý) od 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

 1. Úvod, usnášeníschopnost.
 2. Informace obecního úřadu.
 3. Kontrola hospodaření za rok 2015.
 4. Informace ERV – vodohospodářská infrastruktura.
 5. Výběr zhotovitele.
 6. Účetní závěrka za rok 2015 – MŠ.
 7. Účetní závěrka za rok 2015 – Obec.
 8. Závěrečný účet Obce za rok 2015.
 9. Rozpočtové opatření č. 1/2016.
 10. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
 11. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 21. 3. 2016.