Pozvánka na zasedání OZ,

 které se bude konat dne 29. ledna 2016 (pátek) od 16.00 hodin na Obecním úřadě v DolníchChvatlinách.

 Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace obecního úřadu.
  3. Inventury za rok 2015.
  4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  5. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 21. 1. 2016.