Pozvánka na zasedání OZ,

které se bude konat dne 13. ledna 2016 (středa) od 17.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

 1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost obecního úřadu.

3. Dodatek smlouvy NYKOS na rok 2016.

4. Vodohospodářská infrastruktura obce 1. etapa.

5. Zřizovací listina VDO, jmenování vedoucího orchestru.

6. Dotace Středočeský kraj 2016.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

8. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 4. 1. 2016