Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 11.7.2024 2024 (čtvrtek) od 19:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1) Úvod a usnášeníschopnost

2) Činnost OÚ za uplynulé období

3) Oprava komunikací

4) Různé – diskuze, žádosti a připomínky

5) Usnesení a závěr

 

V Dolních Chvatlinách dne 3.7. 2024

 

Radek Sršeň

místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.