Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne

13. dubna 2023 (čtvrtek) od 18:00 hodin na Obecním úřadě

v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Nákup techniky pro údržbu vodovodu a kanalizace

4)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

5)    Usnesení a závěr

 

V Dolních Chvatlinách dne 5. 4. 2023.

 

 

Radek Sršeň
místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.