Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 27. února 2023 (pondělí) od 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost
2)    Činnost OÚ za uplynulé období
3)    Rozpočtové opatření 2/2023
4)    Dotace
5)    Účetní závěrka za rok 2022 – obec
6)    Účetní závěrka za rok 2022 – MŠ
7)    Určení výše vodného a stočného na rok 2023
8)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky
9)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 16. 2. 2023.
Radek Sršeň
místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.