Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 24. ledna 2023 (úterý) od 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Rozpočtové opatření č. 1/2023

4)    Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2023

5)    Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2023

6)    Dotace

7)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 16. 1. 2023.

 

Radek Sršeň

místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.