Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. března 2022 (úterý) 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Rozpočtové opatření 2/2022

4)    Oprava chodníků

5)    Příspěvek na provoz nadstandardních autobusových spojů

6)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

7)    Usnesení a závěr

 

V Dolních Chvatlinách dne 14. 3. 2022.

 

Radek Sršeň

místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.