Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

 na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 20. září 2021 (pondělí)

od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Volba starosty a místostarosty

a)      Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění nebo neuvolnění.

b)      Určení způsobu volby starosty a místostarosty.

c)      Volba starosty a rozhodnutí o odměně za výkon funkce starosty

d)      Volba místostarosty a rozhodnutí o odměně za výkon funkce místostarosty.

  1. Činnost OÚ za uplynulé období.
  2. Rozpočtové opatření 3/2021.
  3. Prodej obecního pozemku.
  4. CETIN – optická síť.
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  6. Usnesení a závěr.

Zdeněk Štika, místostarosta

V Dolních Chvatlinách dne 10. 9. 2021

 

Komentáře jsou zavřeny.