Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 1. září 2021 (středa)

od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Žádost o připojení na sítě.
  4. Dotace na veřejné osvětlení.
  5. Žádost MŠ Dolní Chvatliny o uvolnění financí z RF.
  6. Otevírání obálek.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

 

 

V Dolních Chvatlinách, 25. 8. 2021

 

Ladislav Beran, starosta

 

 

Komentáře jsou zavřeny.