Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 13. ledna 2021 (středa) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Projednání stížnosti
  4. Záměr pronájmu nebytových prostor
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  6. Usnesení a závěr.

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 4. 1. 2021.

 

Komentáře jsou zavřeny.