Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 24. února 2019 (pondělí)

od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Rozpočtové opatření č. 1/2020.
  4. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2020.
  5. Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2020.
  6. Souhlas vlastníka (obce) s výsadbou stromů.
  7. Zařazení techniky do IZS.
  8. Smlouvy o zajišťování PO.
  9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  10. Usnesení a závěr.

 

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 17. 2. 2019.

Komentáře jsou zavřeny.