Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 24. června 2019 (pondělí) od 17.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Jmenování ředitelky Mateřské školy v Dolních Chvatlinách
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2019
  5. Změna sídla DSO Mikroregion Kouřimsko
  6. Oprava márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  8. Usnesení a závěr

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 14. 6. 2019.

Komentáře jsou zavřeny.