Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 15. dubna 2019 (pondělí) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Návrh na vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Dolní Chvatliny.
  4. Schválení záměru prodeje pozemku.
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  6. Usnesení a závěr.

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 8. 4. 2019.

 

 

Komentáře jsou zavřeny.