Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 31. října 2016 (pondělí) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Vydání územního plánu Obce Dolní Chvatliny.
  3. Informace o VHI – II. etapa, výběrová řízení, postup I. etapy.
  4. Vodoměrné šachty.
  5. Příprava rozpočtu na rok 2017 – návrhy pro jednání Fin. výboru, návrhy pro případné zřízení účelových fondů obce.
  6. Plán inventur 2016
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 20. 10. 2016.