Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 13. září 2016 (úterý) od 18.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI – II. etapa, výběrová řízení, postup I. etapy.
  3. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  4. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 2. 9. 2016.