Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 27. července 2016 (středa) od 18.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o dotacích na VHI.
  3. Výběr „administrátora“ veřejné zakázky na VHI H. Chvatliny a Mančice.
  4. Veřejná zakázka malého rozsahu – VO výběr zhotovitele a SOD.
  5. Rozpočtové opatření č. 2/2016.
  6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  7. Usnesení a závěr.

 

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 19. 7. 2016.