Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 2. června 2016 (čtvrtek) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Vodohospodářská infrastruktura, stav dotací.
  3. Jmenování hodnotící komise – úvěr.
  4. Veřejná zakázka malého rozsahu – veřejné osvětlení (dotace, komise).
  5. Stanovení poplatku za provoz hřbitova a pronájem hrobového místa.
  6. Věcné břemeno ČEZ.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 24. 5. 2016.