Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 2. června 2015 (úterý) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost obecního úřadu.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2015.

4. Závěrečný účet obce  za rok 2014.

5. Dotace v roce 2015.

6. Smlouva o věcném břemeni.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

8. Závěr.

 

František Protiva, starosta

 V Dolních Chvatlinách dne 22. 5. 2015.