Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

 

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 29. 6. 2020 (pondělí) od 17.00 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Dotace na opravu márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách
  3. Dotace na opravu křížku a přilehlého okolí v Dolních Chvatlinách na p. č. 286/1, 286/9 a st. 110
  4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  5. Usnesení a závěr

Zdeněk Štika, místostarosta

V Dolních Chvatlinách dne 22. 6. 2020.

Komentáře jsou zavřeny.