Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 18. prosince 2019 (středa) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
  3. Rozpočet na rok 2020 Obce Dolní Chvatliny.
  4. Rozpočet na rok 2020 Mateřské školy.
  5. Dodatek smlouvy Nykos
  6. Záměr prodeje obecního pozemku
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 2. 12. 2019.

Komentáře jsou zavřeny.