Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. listopadu 2018 (čtvrtek)

od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Volba člena kontrolního výboru.
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2018.
  5. Rozpočet na rok 2019 Obce Dolní Chvatliny.
  6. Rozpočet na rok 2019 Mateřské školy.
  7. Plán inventur 2018.
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  9. Usnesení a závěr.

 

 

 

Ladislav Beran, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 13. 11. 2018.

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.