Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 17. dubna 2018 (úterý) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky (pozemky – prodej)
  3. Činnost OÚ za uplynulé období
  4. Informace o VHI
  5. Stanovení ceny vodného a stočného
  6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební období (2018-22)
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  8. Usnesení a závěr

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 6. 4. 2018.