Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 15. prosince 2017 (pátek) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.
  4. Rozpočtové opatření č. 6/2017.
  5. Schválení rozpočtu obce na rok 2018.
  6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce.
  7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ.
  8. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2018.
  9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  10. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 7.12. 2017.