Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 9. listopadu 2017 (čtvrtek) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Pozemky – otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky.

3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.

4. Rozpočtové opatření č. 5/2017.

5. Inventury 2017.

6. Dílčí kontrola hospodaření říjen.

7. Obecně závazná vyhláška obce – stanovení místního poplatku za odpady.

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

9. Usnesení a závěr.

 

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 1.11. 2017.