Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 5. září 2017 (úterý)od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.
  3. Smlouva o úvěru s ČS a.s.
  4. Schválení prodeje pozemků dle zveřejněného záměru.
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  6. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 28. 8. 2017.