Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva – 11. prosince 2014

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 11. prosince 2014 (čtvrtek)  od 17.00 hodin na Obecním úřadě v DolníchChvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.

  2. Činnost obecního úřadu.

  3. Zpráva finančního výboru a rozpočtové opatření č. 4/2014.

  4. Rozpočet na rok 2015.

  5. Rozpočtový výhled 2015 – 2018.

  6. Informace o obnově operátu.

  7. Diskuze, žádosti a připomínky.

  8. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 29. 11. 2014.