Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny

Obecní úřad Dolní Chvatliny v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny, svolaného dosavadním místostarostou obce Dolní Chvatliny Radkem Sršněm v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Dolní Chvatliny – zasedací místnost obecního úřadu, Dolní Chvatliny č. p. 4

Doba konání:  17. 10. 2022 od 18:00

Navržený program:

1)     Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)     Schválení programu

 

3)     Volba starosty a místostarosty

a)     určení počtu místostarostů

b)     určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

c)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)     volba starosty

e)     volba místostarosty

 

4)     Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)     určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)     volba předsedy finančního výboru

c)      volba předsedy kontrolního výboru

d)     volba členů finančního výboru

e)     volba členů kontrolního výboru

 

5)     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6)     Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Dolní Chvatliny, dne 10. 10. 2022

 

Radek Sršeň

dosavadní místostarosta obce Dolní Chvatliny

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 10. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 17. 10. 2022

Komentáře jsou zavřeny.