Pozvánka

 

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 24. září 2019 (úterý) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Oprava márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2019
  5. Záměr pronájmu nebytových prostor
  6. Směrnice Obce Dolní Chvatliny
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  8. Usnesení a závěr

 

Ladislav Beran, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 16. 9. 2019.

Komentáře jsou zavřeny.