Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 7. února 2017 (úterý) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI, postup I. etapy.
  3. VHI II. etapa Mančice a Horní Chvatliny výběr zhotovitele.
  4. Rozpočtové opatření č. 1.
  5. Závazné ukazatele pro MŠ na rok 2017.
  6. Odměny neuvolněných zastupitelů pro rok 2017.
  7. Inventury 2016.
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  9. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 30. 1. 2017.