Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 14. prosince 2016 (středa) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Informace o VHI, postup I. etapy.

3. Rozpočtové opatření č. 4.

4. Rozpočet na rok 2017.

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

6. Usnesení a závěr.

 

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 6. 12. 2016.