Poplatky 2019

Vážení občané,

upozorňujeme Vás, že do 30. 4. 2019 jsou splatné poplatky za tuhý domovní odpad a poplatky ze psů. Po tomto termínu bude uplatněno penále v zákonné výši, to je dvojnásobek poplatku.

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-13.00 a 16.00-18.00; ve středu od 8.00-13.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v

-           Dolních Chvatlinách             1 číslo popisné 134019

-           Horních Chvatlinách             2 číslo popisné 134019

-           Mančicích                               3 číslo popisné 134019

Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Poplatek za odpady činí 660 Kč za poplatníka (trvale hlášená osoba), 880 Kč za rekreační objekt (chaty a chalupy, bez trvalého pobytu) a poplatek za psa činí 100 Kč/za jednoho, za druhého a každého dalšího psa 500 Kč. Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu 120 l nebo 240 l.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 5. 2019 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.

 

Komentáře jsou zavřeny.