Podpora žákovskému mužstvu

Fotbalový oddíl SK Dolní Chvatliny využil možnosti nabízené Středočeským krajem a požádal o účelovou dotaci v rámci Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence. Žádost podaná na základě výzvy hejtmana byla zaměřena na podporu žákovského mužstva, které v Dolních Chvatlinách před několika roky opět obnovilo svoji činnost.
V dnešní době, kdy není nikde peněz nazbyt, je provozování mládežnického družstva pro klub dost velkou finanční zátěží a proto schválení žádosti Radou kraje výrazně napomůže chvatlinským fotbalistům v jeho udržení.
Žákovské mužstvo, ve kterém působí okolo 30 chlapců a děvčat, si sportovním grantem pomohlo k získání dvou bezpečných tréninkových branek, soupravy krásných dresů, sady chráničů, dvou sítí a dalších tréninkových pomůcek.
Sportovci z Dolních Chvatlin by touto cestou chtěli poděkovat za významnou pomoc Středočeskému kraji, Obecnímu úřadu v Dolních Chvatlinách a všem, kteří tento projekt pomohli uskutečnit.