Oznámení o svozu nebezpečného odpadu

O z n á m e n í

V sobotu dne 22. října 2011 bude proveden svoz nebezpečného odpadu.

Tento odpad je nutné předat osobně posádce svozové firmy, a to od 11.20 do 11.40 hodin u Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách.

Do tohoto odpadu patří: obaly od barev, zářivky, žárovky, staré léky, baterie.

Staré elektrospotřebiče, ledničky a televize můžete předat v místě zpětného odběru v Dolních Chvatlinách u Obecního úřadu rovněž v této době.