Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3,
písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb., týkající se:

dne 9.3.2016 od 07:30 do 15:30 Dolní Chvatliny-Horní Chvatliny – celá obec


Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným
termínem) na webové adrese: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi Vás žádáme o umístění tohoto oznámení na Vaši úřední desku a
poskytnutí informace dotčeným odběratelům způsobem v místě obvyklým.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Michal Bláha, MBA
za ČEZ Distribuci, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 
bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 jejímž jménem jedná na základě zmocnění společnost
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.  Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02  IČ 26871823,
DIČ: CZ26871823  zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28 Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax:
371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz