Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

 

Starosta obce Dolní Chvatliny podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e:

 

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

 

 v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb

 

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost OÚ, Dolní Chvatliny čp. 4

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Dolní Chvatliny.

 

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Klubovna SDH Horní Chvatliny bez č. p.

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horní Chvatliny.

 

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Obecní klubovna  Mančice čp. 5

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Mančice.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

 

5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

V Dolních Chvatlinách 14. listopadu 2022

Zdeněk Štika

starosta obce Dolní Chvatliny

Komentáře jsou zavřeny.