Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

do Evropského parlamentu Obce Dolní Chvatliny

Starosta Obce Dolní Chvatliny podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

 

1. Volby do zastupitelstva obce Dolní Chvatliny se uskuteční:

 

 v pátek dne 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost OÚ, Dolní Chvatliny čp. 4

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Dolní Chvatliny.

 

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost obecní klubovna Horní Chvatliny bez č. p.

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horní Chvatliny.

 

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost obecní klubovna  Mančice čp. 5

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Mančice.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb, na žádost voliče, okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené lístky jiné.

 

V Dolních Chvatlinách  22. dubna 2024

 

 

Zdeněk Štika, starosta obce Dolní Chvatliny

 

                                                                                                                       

 

Komentáře jsou zavřeny.