Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta Obce Dolní Chvatliny podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

 

1. Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční:

  v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost OÚ, Dolní Chvatliny čp. 4

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Dolních Chvatlinách.

 

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost obecní klubovna Horní Chvatliny bez č. p.

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Horních Chvatlinách.

 

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost obecní klubovna  Mančice čp. 5

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Mančicích.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

 

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

 

V Dolních Chvatlinách  8. září 2016

 

 

 

 

František Protiva

starosta