Oznámení

Obecní úřad Dolní Chvatliny č.p. 4, 281 44 Zásmuky, IČ 00235351
Tel., fax.: 321623781, email: podatelna@dolnichvatliny.cz

Dolní Chvatliny dne 11.06.2014

O Z N Á M E N Í

Oznamujeme, že zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny na svém zasedání dne

9. 6. 2014 stanovilo 9 členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018.

František Protiva
starosta