Obec Dolní Chvatliny – Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 (pdf)
Příloha (pdf)
Rozvaha (pdf)
Výkaz zisku a ztráty (pdf)
Výkaz FIN2-12N (pdf)
Výkaz MŠ (pdf)
Rozvaha MŠ (pdf)
Příloha MŠ (pdf)
Kontrola hospodaření za rok 2021 (pdf)

Datum zveřejnění: 10.3.2022
Datum sejutí: 5.4.2022

Komentáře jsou zavřeny.