Obec Dolní Chvatliny – Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (pdf)
Příloha (pdf)
Rozvaha (pdf)
Výkaz zisku a ztráty (pdf)
Výkaz MŠ (pdf)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (pdf)
FIN 2-12N (pdf)

Datum vyvěšení: 15.4.2019
Datum sejmutí: 7.5.2019

 

 

Komentáře jsou zavřeny.