Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO za rok 2016

Na uvedeném odkazu je k nahlédnutí Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí NY-Ko za rok 2016.

Odkaz: http://ny-ko.cz  v sekci úřední deska