Návrh střednědobého výhledu MŠ Dolní Chvatliny na rok 2025

Mateřská škola Dolní Chvatliny
IČ: 75034140
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025
rozpočtový výhled v letech v Kč
Příjmy 2025
Dotace na mzdy od státu (672) 1 900 000,00
Dotace na provoz od zřizovatele (672) 350 000,00
Příjmy ze služeb – stravné (602) 200 000,00
Příjmy ze služeb – školné (602) 90 000,00
Čerpání fondů (648) 20 000,00
Příjmy celkem 2 560 000,00
Výdaje 2025
Materiál (501) 189 883,00
Elektrická energie (502) 240 000,00
Opravy a udržování (511) 15 000,00
Cestovné (512) 1 000,00
Služby (518) 35 000,00
Mzdy (521) 1 500 000,00
Odvody (524) 500 000,00
Zákonné pojištění (525) 7 000,00
FKSP (527) 35 000,00
Pojištění (549) 7 117,00
Nákup DDHM (558) 30 000,00
Výdaje celkem 2 560 000,00
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka MŠ
Vyvěšeno: 10. 11. 2023
Sejmuto: 30. 11. 2023
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické
úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování.

Komentáře jsou zavřeny.