Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.

 

Počet okrsků:                        3

Sídlo volebního okrsku č. 1: Dolní Chvatliny, Obecní úřad Dolní Chvatliny 4

Sídlo volebního okrsku č. 2: Horní Chvatliny, obecní klubovna bez č. p.

Sídlo volebního okrsku č. 3: Mančice, obecní klubovna Mančice 5

 

V Dolních Chvatlinách 21. listopadu 2017

 

František Protiva v. r.

Starosta obce Dolní Chvatliny