DŮLEŽITÁ VÝZVA OBČANŮM!!!

Vyzýváme majitele nemovitostí části obce Dolní Chvatliny  k urychlenému podání informace na obecní úřad v Dolních Chvatlinách o připravenosti elektrických přípojek k čerpadlům ČOV tak, jak je uvedeno ve Vaší projektové dokumentaci. Je nutné stanovit harmonogram prací, kdy od 10. května 2017 se začne s instalací těchto čerpadel v domácnostech, k tomu je nutná elektrická přípojka včetně revize!!! K informaci připojte aktuální kontakt na Vaší osobu.

Kontakty na obecní úřad: tel. spoj. 321 623 781; email: info@dolnichvatliny.cz nebo podatelna@dolnichvatliny.cz; písemně do schránky u obecního úřadu

 

Oznamuje občanům a majitelům nemovitostí, že nám byla schválena dotace na druhou etapu vodohospodářské infrastruktury pro Horní Chvatliny a Mančice. Tudíž tímto vyzýváme majitele nemovitostí částí obce Horní Chvatliny a Mančice, aby si na obecním úřadě převzali projektovou dokumentaci k domovním přípojkám spolu s příkazní smlouvou, a to v úředních hodinách nebo dne 13. května 2017 (sobota) od 9.00 do 11.00 hodin, popř. v jiný termín po předchozí domluvě s obecním úřadem.