Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 31. října 2019 (čtvrtek) od 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

 1. Úvod, usnášeníschopnost
2. Činnost OÚ za uplynulé období
3. Veřejná zakázka malého rozsahu – kácení stromů
4. Podání žádostí o dotaci na liniovou výsadbu stromů v obcích Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice
5. Dotace Středočeský kraj 2019
6. Záměr prodeje obecního pozemku
7. Obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny
8. Plán inventur 2019
9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
10.Usnesení a závěr

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 23. 10. 2019.

Komentáře jsou zavřeny.