Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

které se bude konat dne 21. prosince 2015 (pondělí) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost obecního úřadu.
  3. Informace o vodohospodářské infrastruktuře obce.
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2015.
  5. Rozpočet na rok 2016.
  6. Poplatky TDO v roce 2016.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 11. 12. 2015.