Uzavírky komunikací, výlukové trasy autobusů

V termínu od 3. září (pondělí) 2018 do 12. prosince 2018 (středa) dojde k uzavírce mostu na komunikaci III/33329 mezi obcí Toušice a městem Kouřím.

DOTČENÉ LINKY

Komunikace III/33329 je pravidelně pojížděna autobusovou linkou integrovaného systému Pražská integrovaná doprava 424 v traseKolín – Kouřim.

 V termínu od 10. září (pondělí) 2018 do cca 26. října 2018 (čtvrtek) dojde k uzavírce na komunikaci III/33329 mezi obcí Svojšice a městem Kouřim

 

DOTČENÉ LINKY

Komunikace III/33418 je pravidelně pojížděna autobusovou linkou integrovaného systému Pražská integrovaná doprava 421 v traseKolín – Kouřim. A dále je zde vedena objízdná trasa linky 424.

OBJÍZDNÉ TRASY pro linku 421

  1. V termínu od 10. září (pondělí) 2018 do 7. října (neděle) 2018 z Kolína do zastávky Libodřice po své pravidelné trase. Dále spoje pojedou přes zastávky Krychnov,Náves, Svojšice, Svojšice,Bošice,rozc., Svojšice,Karlov, Svojšice,Bošice do zastávky Kouřim,Žel.st. a dále po své pravidelné trase.
  2. V termínu od 8. října (pondělí) 2018 do 22 října (pondělí) 2018 po své pravidelné trase s neobsloužením zastávky Kouřim,Žel.st. z důvodu jednosměrného provozu v jejím prostoru řízeném SSZ a nemožnosti přemístit zastávku jinam.
  3. V termínu od 23. října (úterý) 2018 do 26. října (neděle) 2018 z Kolína do zastávky Libodřice po své pravidelné trase. Dále spoje pojedou přes zastávky Krychnov,Náves, Svojšice, Svojšice,Bošice,rozc., Svojšice,Karlov, Svojšice,Bošice, Klášterní Skalice, Kouřim a dále po své pravidelné trase.

OBJÍZDNÉ TRASY pro linku 424

  1. V termínu od 3. září (pondělí) 2018 do 23. září (neděle) 2018 ze zastávky „Toušice, ObÚ“ vedena po komunikaci III/33326 pouze přes most přes Výrovku v obci Toušice, kde se otočí v prostoru bývalé zastávky a pojede zpět kolem zastávky „Toušice, ObÚ“ přímo po komunikaci III/33326, a dále III/33418 (kolem žst. Bošice zastávka), ve městě Kouřim III/33418 MK Kolínská, II/334 MK Okružní do zastávky Kouřim, kde bude ukončena. Vybrané spoje budou pro obsluhu zastávky „Kouřim, ZŠ“, jež je v trvalém stavu obsluhována, prodlouženy ze zastávky „Kouřim“ dále po II/334 Okružní a III/33420 MK Československé armády do zastávky „Kouřim, ZŠ“.
  2. V termínu od 24. září (pondělí) 2018 do 7. října (neděle) 2018 bude linka 424 z důvodu uzavírky komunikace III/33418 vedena z Toušic přes Malotice do zastávek Kouřim,ZŠ a Kouřim.
  3. V termínu od 8. října (pondělí) 2018 do 22. října 2018 (pondělí) 2018 bude linka 424 vedena po trase dle 1. Varianty s neobsloužením zastávky Kouřim,Žel.st. z důvodu jednosměrného provozu v jejím prostoru řízeném SSZ a nemožnosti přemístit zastávku jinam.
  4. V termínu od 23. října (úterý) 2018 do 26. října (pátek) 2018 bude linka z důvodu úplné uzavírky komunikace III/33329 vedena opět přes Malotice dle 2. Varianty.

Projekt dopravně inženýrského opatření (pdf)
Jízdní řády ke stažení (zip)

Komentáře jsou zavřeny.